Skip to main content

Full text of "[D2006.08]Snakers"

See other formats


Social Science/ Society, hku/u 
Orientation 2006 4H4 Freshmen 


Ue?«F3gKITS#aiS' r University j -M»-JB^A$§ «« ' §» 

sua • aewig— Mai*Jte - r **EMj mimTsirA^iiKA-s^ts^ 

M&K • S#*iilf * ft Hall > ±A± * ffi IS W Part-time • «i:#«IS# 
r Snakers j > sfcHFreshmen^gg^W *P£S : Pf-HHI?0a*& • f !)■ [ # ft Freshmen Hfl gfl ,f> & &§ SB ff i^^sjM3 (GPAmmftm* mmmMA 

mmm 

^d> *^sl 6 (Ae 6ealnn£?i& efu&wfr 46eel<mtdap ^otfUtpeftdlfo life. , , 


'mm * mm®: > mm - mwm - «« HBEKf 
tm &# 
^ It 2* a> & % 

8 « & * a '4, n 

\ K- Jt •*:.«?*** 

'»- rt> to** *M 

*- *£ *.**♦*?? ! 


i*cii8H* «- * At # * * ? 

**>»- i*- Hfl^s. *t*iM ""—IB J o o o 

K* ' JS&S& — AAA¥tttt*^M# ' H^SC^Social Sciences 
Society fi^]HfflS!?#fS-aHfS0Hfli!K • ffi&®ffi r ^j • r ;§i )I o o o ftflmaiM ■(MR ift r 


IB 

ft 
ft it * 
■ Kami 


w 


& 
:i ftfflftlTfE S£¥+-B±ffi£^ r # ik j $mnw ' ^i3.%,mm¥mT&mm 

lEU^Wfn^ • H*EI»I^&SHIIg • Society Song ffi Society Cheer Society Song 

We belong to the Society, 
Brothers, sisters and friends are we, 
Social Sciences, to which we all belong* 
Lefs go through all the three years' course, 
Joining hands in hands along, 
Mighty, united the best are we, 
Social Sciences we belong! 

Society Cheer ttjfcl, we belong, 
Social, best of all! 
X3 

( } IMtAfl mm 

Soc jacket $71 ($80) *M%MK 
socm $s ($io) 

Socfg^c $50 ($55) 

Soc Polo $34 ($36) 
SocFile $1.2 ($1.4) Soc ^jgjj A4|ft(500gg) $19 ($20.5)1 $10 ($12) 
Soc Folder $12 ($14) 


«#*fcampusAM¥ogEf^ 

mmu 

[$0.15!! 

.*fHBI°3oRflEtSI°]aiBft!!*fSr 
-MondayNSxilfiJ^!! ^ftHFaxJK*!! J* tit : S»*ftffilMg)ffA«»ftULQHI 

MlS : (852) 25403757 

MM : (852) 25403757 

H IB ltd lit: ssshkusu@hkusua.hku.hk 

MM: http://www.hku.hk/ssshkusu 

5 +8 ? **.« m &- rff^j ftf§£ , gpntf ° 

it— j^hiabip ■ m^^m-mxm r rfhaii, > mmmwj?^ 

m^feW) • flu r 7§ j #S^-^Ji^I«»lftAM:i:IM • H 
^S*AA^S#M±3£Si!j • 

fllj-~£-^?iAlt^ » WHS^WJftMS ' #g ^senior, a 

«Mffi^:£#^/hm * /hfiu * ^fiiifPAfiij • 'hmn->&^%® t mm 

(SP r »j )ftg£ ' ^»te comer ° ^7fflfHE>TO?Hlll • H" 
fillT • (J!3Mf«!"l7 • ) m • f(jmas#A$ 1.3/$ 10.3 . msiii3/*M3 • ^mumftWMyt 

A^JIS ' oJS^$5.3/$15.3 • jgJlAgsfllMfttftie ! 

^^mfc ° ) n)g{@course®jn£S • (J|iIi@courseg^^, • MM? Ex-Co — ^Executive Committee » 
OC— SpOrganizaing Committee ° 

in ■ +f?£^ r ^^ j a«§ii&njKSHft7 • +&mwm& 

Main J£/ ££j£ — Main Library > fu J^Starbucks^jJt 

CC— SPComputer Centre • B^i^M ' ^S^A^flgfflftfli^ift^' 
Campus [ft W^Mcc » — f@^Run Run Shaw building » ^— MJlE 
old library (Starbucksgi:) » H9H£ » Aic— £##S|cc » HUP 
Jl print noteslft U Jfe ^ - ^ f A I i t ccl f prepare 
presentation ° {EL|li?iB » ^cc print notesjllllMquotafl^ ! 

RHT— Rayson Huang Theatre » gP^S^&Ii^ ° 
M'L^H-Main library {iiffi^A^ii » lEfif^ffe r ^li!0±ij 

^M— Knowles Building » £ft#J53£ • !*£«# $ 
Check Email 


g^ Check EmailT ! Check Email 

http://www.webmail.hku. hk gs 
htt r -//www.hku.hk l^ * HKU 
PortaHgifrT ° ^courses BfM^ ' "5JJ^#tfP8Bl90§fi : ^ 
r Course Selection Talkj IP #3j 
r Course Selection Booklet j ' H m 

\ 


K 


/ 


tflimGrant & Loan 


Wf&^m Grant & Loan^+^S ^Present > Jp±FreshmenRT^- : ft' 

8 
KK Leung Buildinj 
SSS Soc Room inside 
MUSEUM, nam 
Knowles Building m&'J>m ? K* - A^M^±^« » ±m * fc«i * fehall&^part- 

timeft • ^tg^*±^gSB^il^ • Igaffl^Aic^-TA^f,!; tt 


= i ) 

^Aifc#fes-ip^fi (tutorial) $?ct§i . ^^jg^^^mwwa^ 

14 (assigned readings) ° 

«m » Mm*m*nm#j%Tm®mffim&{±m * fihaii > m - ^ 
a ) - fe&m&mmm m^mmmmimm mm. • m^ss^is 

Big? nn • ^mmmm r &lnmj&m±& ' WW f££¥^gJI faculty board, Sifft 
discon(5SJfl)|ftjt1i ! 


11 -L& I 9 ft£g(Hall)££# ^# ^# ^ ^m#m«iIS#ff {fr^TO 

t • iH 0*J |r] B# ' ift ^ Hf JH 15: _fc Management > Psychology - Social 
Administration^ > M^ttm^^ #fftW M*gffrlft± rIH 

mm&w:mj£m&Bm&}nMmftfc±m-mm&}%mnm - mm §B#If 


12 tfHALL ^ftHALLft^#^J-|lI^? 


ftA - »-3¥A#fl%££ ' f^^A^£7S-lif#i£#g^ ■ ^ A^ feHALL 
m° 


;S! 


feHALm^mm - mximmmm • %m%m - m^m-mmm mm 


13 J 
**•••#& 
^A^P^^^rtbB^iisTffi^a-iH]^ ! mi, > a#«»£ 14 


Part-time ^Part-time. SP^f£i,«fil!MlJ • #^l»#Jg&*BJt±sff J^ft 
^Ml^JMXfFlftlllll • (B : AgentM#«?TKItffilft) ■*& • ffiWM#MWit-iiP ffl0#jnnai^x^*i #F W W R 


3* 
Bff ^§12^ in 

Ifil • JU BSocScit«!lMJ ' g^^day-off(^MSHW-A^WP^)MX 
^*m^S^A^ii^X^fim • Hl:#II^feFreshmeni!M3i 


15 *A 

7E • rpcuxrasac: J ' 

f£Hall£f£ . ^#&8IBB0Bfe&& 
ftHall£& > {ft ,ga#ig-^ ■ aagS • ggfiHall- nim-^-m ®& 

&*m > w.m wo- 


TffJMa ' B£^7 

ft^&Sl ^m^m - x mmm&A& £ B£# * we 

Efiaftm* 


- H^gfgfltaiift 

k 


K ' ^fi 


ii^mmrfmii 


[ft 


> 


* 


wmmm 


gB^^ftlS • 


& 
if#I# 


^ift*^#:i£ • 


M 


S 


0*0 


e-M-? 


*&±mmm- 


*3S 


a 


IK 


- f^#fe' 


eM±fe0nl? 16 Useful Contacts University General Enquiry 
Facuitv of Social Sciences 

Tel: 285921 11 

Http://www.hku.hk/socsc 

Email: socsc@hkucc.hku,hk 

Tel: 2859 8016 

Location: Room 1 04, 1/F, Meng Wah Department of Psychology 

Complex 

Http://www.hku.hk/psychodp 

Email: dpsycho@hkucc.hku.hk 

Tel: 28592375/ 28592376 

Location: Room 604, 6/F, Knowles Building 

Department of Politics 
And Public Administration 

Http://www,hku.hk/ppaweb 

Email: psdhku@hkuss.hku.hk 

Tel: 28592393 

Location: Room 622, 6/F, Meng Wah Complex 

Department of Social Work 
and Social Administration 

Http://www.hku.hk/socwork 
Email: swso@hkusua.hku.hk 

^ . . , , Tel: 28592288 

Department Of Sociology Location: Room 1 304, 1 3/F, K. K. Leung Building 

Http://www.hku.hk/sociodep 

Email: socidep@hkucc.hku.hk 

Tel: 28592299 

Location: Room -1 220, 12/F, K. K. Leung Building U n jv er$ jtv Health SeryJCe Http://www.hku.hk/uhs 
Appointment: 
Dental: 28592510 
n Medical: 25494686 

Language Uemer Location: 2/F & 3/F, Meng Wah Complex 

Http://www.hku.hk/language/home/index.html 

Tel: 28592012 

Location: Room 720, 7/F, K.K. Leung Building 


17 *«*■£ 


m m' (Sharon) 
£ffl. 
&& Freshmen ffr%£E! ! S|^ii^?W • {ia^$?IBf#iH« 
Freshman Sfotlfijig^ • KfgMff Balance ^Ji^g^ltM 
o K survival skill - $IHi£M ' ^*^5f^?#«##^^fFi@A 
^M • Dg^FreshmenA?!jo^#l|5B§^Jg^ > ^^FH!M£S 

©mil - «ffmMSfiMM#SK ■ m^mm r get 

the most out of university life j - — jeM o #S£ Jff&ffi W&£M%$> 
Jffiff^^ So gE priorities • •©^{fi'feifcfi commitment ^fJttJoK 

b^kisiw ■ «s-w-^sp^±EisiffiHaii#KogEas • mm 

H. • ^ijfeg-'&j : r ^ffi^^# • j o{0jgSiX$fe Freshman 

o8?|pj£H¥raf#P#L^?55r • Mi j 5 jfe««mft • £sts-^ • mmm t±j± - m^a-fc 

;ffS {^engagement (§nS « ScJE > MS ' ttffi ? ! AA ) SI 
2fg#SfS&:£St-*f g^HSIIft^Jtt • #M#fifreshmIn^T 0SE (Ada) 
j QRtH^E 

;??■ 'WIIrIS ! j ' X 1 

f m r an'fligagj)6 


i| soc 

r 1*o tW_i j 
t^J3<: essay! tfft (SgoiEfe • 


18 ft • ffJl— fll Financial Secretary - ff BiifeSoc ogj ltttst?!j©f!^freshmen^^OcampII|!| ! #H£ 

{reshmenmmmm¥-^^-ommm*§ i jkasoe;^ 
Pf g$f (Mark) 


IrOf^j m&mmmmx—wu »£?(Krist y ) 

camp • fa±g£8£ ! 9E 


B3M» 

iff M (Crystal) uiK mm ?m &i. «*s CRYSTAL gf SftffiffiStt MilTOA ■ W! KtM (Kahlen) 


^1— ^ on np 

p*ja±sm ■ a^-fi 

£IMSn£i£to¥WA 

15^^ (Michael) ilfIA- 
i. wihs'J ' ttum 
2. mm > wmmxmMxtt ; 

5. mmm^m^m - m&±& • 

MA A«M®de . 

^Michael . ommw&m • 1 9 


A» : Hi, „ "Dare to try!!" 

^¥W^#JA^£S 
-Sftf#H!! HJ§®(KarIy) WHS (Cathy) fgg sief#R!ii?SAA^^ffi » sseusBia = imumt * ft s ag«AMf*» ! 
^£&&gBt£±^±£2.iiirtt-#M • SHUT ; 

ate § bigots • tagB^*teAffim^* - t6#mit& m : 

MSfEEMAfMM-A* ifl-S y) 

s ° 

AMA-- 

KMM^A^fi^-Afl 
iffll** : 
ia1tw@®m] Marketing and Promotion Company. 

Tel: 26269242 -SS-f^DOLL 

©""SI,™ YUMURA 

& H tt CooftiinaijKi by laneIge Carefree hsihi> 


baby 
Coordinated by : "oancirTfid h ■ 
A< ■.;■.:..:. BRAND f Wf* mentos 

MENTHOLATUM CoordmM* lb) Coordinated by . 
Natural Min k 
YeKio'J 

auctions.yahoo.com.hk 

Coordinated by : 
^SSFORAI^ 
CaciinHle J by ; Coordinated by : 'iXHooF. 

www.yahoo.com.hk 

Coordinated by: © \,,, Free Marketing Support by 

Event Elite 

Production and Promotion Limited 

Tel: {852} 2770 2370 Gf/feffe ® HeaitliWarks, ESCAFE 
*t)AP*R:c£3rPIl'fr€ 
SIMON & SONS ENGINEERING LIMITED 

Unit 503, Tower 1, South Seas Centre, 75 Mody Road, 
Tsimshatsui East, Kowloon. 
Tel: 231 18982 Fax:2311 1163 


•fc t ##/fe K. C. CAFE 

TEL: 25404046 FAX: 25595685 / 
\ ftmnsh *ff»n is«i •»«$*# 
mm^m ramus =&m±m 

V 

<7ptg§IiJ#> ^